Последни регистрации
Дата/час Снимка Обем Добавен от Рег.номер(a) Поделение Билет
16/05/2022 22:24 2.75 m3 Красимир Кръстев BH2497AK / -- Частна лесовъдска практика 7734/00040/16052022/222412 Виж
16/05/2022 20:49 34.90 m3 Мартин Георгиев CO0755AC / CO2988EM Частна лесовъдска практика 12644/00128/16052022/204849 Виж
16/05/2022 20:23 5.50 m3 Димитър Димитров KH1680BC / -- ДГС Невестино 5996/00036/16052022/202254 Виж
16/05/2022 20:23 31.24 m3 Любен Иванов PK5832BC / PK0795EH ДГС Радомир 6331/00094/16052022/202313 Виж
16/05/2022 20:19 4.40 m3 Бисер Занков CB4045CP / -- ДГС Своге 8536/00115/16052022/201924 Виж
16/05/2022 20:18 2.20 m3 Пламен Танковски EB2578AX / -- ДГС Габрово 4449/00087/16052022/201716 Виж
16/05/2022 20:16 10.18 m3 Димитър Димитров KH4106BC / -- ДГС Невестино 5996/00035/16052022/201053 Виж
16/05/2022 20:13 2.75 m3 Красимир Кръстев BH5762AB / -- Частна лесовъдска практика 7734/00039/16052022/201334 Виж
16/05/2022 20:13 0.55 m3 Пламен Йорданов PK0080BA / -- Частна лесовъдска практика 10112/00127/16052022/201302 Виж
16/05/2022 20:10 39.00 m3 Георги Спасов PK7794BP / PK0585EH ОП Трънска гора 7591/00196/16052022/201001 Виж
16/05/2022 20:09 1.38 m3 Пламен Йорданов PK0080BA / -- Частна лесовъдска практика 10112/00126/16052022/200858 Виж
16/05/2022 20:06 36.00 m3 Михаел Цветков CO3582BP / C8633EH ДГС Сливница 7694/00299/16052022/200637 Виж
16/05/2022 20:04 3.31 m3 Пламен Йорданов PK0080BA / -- Частна лесовъдска практика 10112/00125/16052022/200427 Виж
16/05/2022 20:02 26.00 m3 Динко Тодоров B8883HA / A8153EE ДЛС Шерба 5558/00622/16052022/200216 Виж
16/05/2022 20:02 16.31 m3 Захари Китанов E4775KT / -- ДГС Благоевград 8425/00355/16052022/200201 Виж
16/05/2022 19:59 2.20 m3 Илиян Томов M9471BT / -- Частна лесовъдска практика 11830/00090/16052022/195904 Виж
16/05/2022 19:57 22.55 m3 Пламен Танковски BT9995KT / BT1959EE ДГС Габрово 4449/00086/16052022/195232 Виж
16/05/2022 19:55 2.75 m3 Стоян Лалев EB4263BB / 0000 ДГС Габрово 7147/00076/16052022/195045 Виж
16/05/2022 19:54 17.11 m3 Захари Китанов E4775KT / E0870EA ДГС Благоевград 8425/00354/16052022/195358 Виж
16/05/2022 19:48 23.20 m3 Божидар Добревски OB0910BP / OB5598EA ДГС Лесидрен 13245/00028/16052022/194711 Виж