Последни регистрации
Дата/час Снимка Обем Добавен от Рег.номер(a) Поделение Билет
6.05 m3 Александър Маринков CO1360BP / 01360EH ДГС Белово 6431/00011/02022021/125209 Виж
25/11/2020 12:31 6.00 m3 Александър Дунчев CO3698CM / -- Община Самоков 6968/00208/20112020/152426 Виж
25/11/2020 17:35 33.34 m3 Александър Дунчев СО9000ВН / CO1444EM ДГС Самоков 6569/00588/25112020/125502 Виж
09/12/2020 11:30 30.56 m3 Александър Дунчев X4696KB / X0505EM ДГС Маджарово 5305/00060/08122020/095847 Виж
12/12/2020 13:38 38.61 m3 Александър Дунчев PA4944KA / CM0293EK ДГС София 10014/00515/10122020/162727 Виж
11/01/2021 15:49 19.90 m3 Александър Кроснев CO8546CK / -- ДГС Самоков 4899/00268/16122020/112919 Виж
11/01/2021 15:54 15.82 m3 Александър Кроснев PA9914KH / -- ДГС Самоков 6599/00173/15122020/135039 Виж
14/01/2021 09:15 26.03 m3 Александър Дунчев CH4915AM / CH4428EE ДГС Твърдица 4807/00775/10122020/163841 Виж
15/01/2021 13:47 11.45 m3 Пламен Бързанов CO8546CK / -- ДГС Самоков 6572/00121/19122020/175653 Виж
18/01/2021 13:46 1.10 m3 Пламен Петков OB6475AH / DB6475AH ДГС Тетевен 11017/00004/18012021/133257 Виж
18/01/2021 13:57 2.75 m3 Пламен Петков OB6475AH / -- ДГС Тетевен 11017/00002/18012021/132635 Виж
18/01/2021 13:59 1.65 m3 Пламен Петков OB6475AH / -- ДГС Тетевен 11017/00003/18012021/133002 Виж
18/01/2021 16:27 11.00 m3 Пламен Петков PK6251BM / -- ДГС Тетевен 11017/00005/18012021/160915 Виж
18/01/2021 16:52 12.76 m3 Христо Акшаров CO8474BT / -- ДГС Белово 10801/00002/18012021/143127 Виж
18/01/2021 16:52 19.64 m3 Ивайло Николов РА9313ВТ / СО5651ЕК ДГС Самоков 6583/00001/18012021/163750 Виж
19/01/2021 10:59 15.82 m3 Веселин Даганов PA9914KH / -- ДГС Самоков 6599/00173/15122020/135039 Виж
19/01/2021 11:02 11.45 m3 Александър Кроснев CO8546CK / -- ДГС Самоков 6572/00121/19122020/175653 Виж
19/01/2021 11:02 0.00 m3 Александър Кроснев -- / -- ДГС Самоков Виж
19/01/2021 12:08 6.00 m3 Стефан Узунов CO1980CK / -- ДГС Белово 6441/00001/19012021/115023 Виж
19/01/2021 14:26 10.27 m3 Андрея Искров CO0807BH / -- ДГС Белово 6436/00003/19012021/133346 Виж