Последни регистрации
Дата/час Снимка Обем Добавен от Рег.номер(a) Поделение Билет
25/11/2020 12:31 6.00 m3 Александър Дунчев CO3698CM / -- Община Самоков 6968/00208/20112020/152426 Виж
25/11/2020 17:35 33.34 m3 Александър Дунчев СО9000ВН / CO1444EM ДГС Самоков 6569/00588/25112020/125502 Виж
09/12/2020 11:30 30.56 m3 Александър Дунчев X4696KB / X0505EM ДГС Маджарово 5305/00060/08122020/095847 Виж
12/12/2020 13:38 38.61 m3 Александър Дунчев PA4944KA / CM0293EK ДГС София 10014/00515/10122020/162727 Виж
14/01/2021 09:15 26.03 m3 Александър Дунчев CH4915AM / CH4428EE ДГС Твърдица 4807/00775/10122020/163841 Виж
01/02/2021 10:48 0.00 m3 Александър Дунчев -- / -- Централно управление Виж
11/01/2021 15:49 19.90 m3 Александър Кроснев CO8546CK / -- ДГС Самоков 4899/00268/16122020/112919 Виж
11/01/2021 15:54 15.82 m3 Александър Кроснев PA9914KH / -- ДГС Самоков 6599/00173/15122020/135039 Виж
19/01/2021 11:02 0.00 m3 Александър Кроснев -- / -- ДГС Самоков Виж
19/01/2021 11:02 11.45 m3 Александър Кроснев CO8546CK / -- ДГС Самоков 6572/00121/19122020/175653 Виж
20/01/2021 12:58 11.63 m3 Ангел Атанасов E1040KX / -- ДГС Симитли 5265/00005/20012021/125311 Виж
21/01/2021 15:26 2.75 m3 Ангел Атанасов E0970MK / -- ДГС Симитли 5265/00006/21012021/151456 Виж
21/01/2021 15:32 2.75 m3 Ангел Атанасов E0970MK / -- ДГС Симитли 5265/00007/21012021/151615 Виж
22/01/2021 16:27 11.52 m3 Ангел Атанасов E1040KX / -- ДГС Симитли 5265/00008/22012021/161733 Виж
26/01/2021 12:14 6.36 m3 Ангел Атанасов E7630MK / -- ДГС Симитли 5265/00009/26012021/120931 Виж
01/02/2021 11:29 6.70 m3 Ангел Атанасов E7630MK / -- ДГС Симитли 5265/00010/01022021/112114 Виж
02/02/2021 11:20 0.00 m3 Ангел Атанасов -- / -- ДГС Симитли Виж
02/02/2021 11:23 6.35 m3 Ангел Атанасов E7630MK / -- ДГС Симитли 5265/00011/02022021/104051 Виж
03/02/2021 11:47 6.40 m3 Ангел Атанасов E7630MK / -- ДГС Симитли 5265/00012/03022021/111831 Виж
03/02/2021 15:17 2.75 m3 Ангел Атанасов E7630MK / -- ДГС Симитли 5265/00013/03022021/151257 Виж