Преглед на билет/камион
Добавен от:
Васил Ангелов
Геолокация:
42.49219166666667,23.492801666666665
Рег.номер:
CO8546CK
Номер на ремарке:
Последна редакция:
13/09/2022 17:34
Дата/Час:
13/09/2022 17:20
Обем:
18.60 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 6576/00097/13092022/171932-E18303F
Издаден на 13.09.2022 в 17:20:00 часа на територията на ДГС Самоков, координати: Ширина: 42.49219166666667, Дължина: 23.492801666666665, издаден от Васил Ангелов

Шофьор: Биков МПС №: СО8546СК

Позволително за сеч №: 665614/05.05.2022, отдел №: 47 ц

Купувач: АКСЕЛ ТРЕЙД 2009 ЕООД, адрес: гр. Самоков

Получател: АКСЕЛ ТРЕЙД 2009 ЕООД, адрес гр. Самоков

Направление: гр. Самоков, адрес

Дървесината е собственост на САМОКОВ с адрес гр. Самоков добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 2.6 м³ и общ обем 2.6 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3 м³ и общ обем 3.0 м³