Преглед на билет/камион
Добавен от:
Гаврил Скендеров
Геолокация:
42.60661383333333,24.373623083333335
Рег.номер:
CO6932CX
Номер на ремарке:
CO2016EM
Последна редакция:
07/06/2022 11:07
Дата/Час:
13/05/2022 09:06
Обем:
24.95 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 9474/00211/13052022/090532-43536FU
Издаден на 13.05.2022 в 09:06:15 часа на територията на Частна лесовъдска практика, координати: Ширина: 42.60661383333333, Дължина: 24.373623083333335, издаден от Гаврил Скендеров

Шофьор: Иванов МПС №: СО6932СХ, ремарке №: СО2016ЕМ

Превозни билети: №: 1AAE8DA,1GA445C/, отдел №: None None

Купувач: ДИП БОГДАН ЕООД, адрес: гр. Копривщица

Получател: ЕТ НВ Илко Илков, адрес гр. Етрополе

Направление: гр. Етрополе, адрес

Дървесината е собственост на КОПРИВЩИЦА с адрес гр. Копривщица добита от None

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.94 м³ и общ обем 0.94 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.95 м³ и общ обем 0.95 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.99 м³ и общ обем 0.99 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 1.33 м³ и общ обем 1.33 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.75 м³ и общ обем 0.75 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.41 м³ и общ обем 0.41 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.82 м³ и общ обем 0.82 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.61 м³ и общ обем 0.61 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.63 м³ и общ обем 0.63 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.54 м³ и общ обем 0.54 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.76 м³ и общ обем 0.76 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.66 м³ и общ обем 0.66 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.24 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.43 м³ и общ обем 0.43 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 4, дървесен вид: Бук с обем: 0.5 м³ и общ обем 2.0 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.53 м³ и общ обем 0.53 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.72 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.76 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.43 м³ и общ обем 0.43 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.83 м³ и общ обем 0.83 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.87 м³ и общ обем 0.87 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.43 м³ и общ обем 0.43 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.26 м³ и общ обем 0.52 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.68 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.41 м³ и общ обем 0.41 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.64 м³ и общ обем 0.64 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.85 м³ и общ обем 0.85 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³