Преглед на билет/камион
Добавен от:
Петко Найденов
Геолокация:
42.56501985,23.63046811
Рег.номер:
CO0562CK
Номер на ремарке:
Последна редакция:
07/06/2022 12:10
Дата/Час:
24/01/2022 12:56
Обем:
5.60 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 6294/00085/24012022/125557-C5BX7FO
Издаден на 24.01.2022 в 12:56:24 часа на територията на ДГС Елин Пелин, координати: Ширина: 42.56501985, Дължина: 23.63046811, издаден от Петко Найденов

Шофьор: Благоев МПС №: СО0562СК

Позволително за сеч №: 641084/31.12.2021, отдел №: 330 к

Купувач: ГЕМА ТРЕЙД ООД, адрес: обл. София

Получател: Димитрова, адрес с. Григорево

Направление: с. Григорево, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Елин Пелин с адрес гр. Елин Пелин добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ: 40227.102.8

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 1.2 м³ и общ обем 1.2 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 2.2 м³ и общ обем 2.2 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 2.2 м³ и общ обем 2.2 м³