Преглед на билет/камион
Добавен от:
Валентин Атанасов
Геолокация:
42.29412833333334,23.63913
Рег.номер:
CO1360BP
Номер на ремарке:
Последна редакция:
24/01/2022 15:05
Дата/Час:
24/01/2022 13:26
Обем:
7.63 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6584/00001/24012022/132617-8E72E9E
Издаден на 24.01.2022 в 13:26:58 часа на територията на ДГС Самоков, координати: Ширина: 42.29412833333334, Дължина: 23.63913, издаден от Валентин Атанасов

Шофьор: Николов МПС №: СО1360ВР

Позволително за сеч №: 645625/07.01.2022, отдел №: 1211 а

Купувач: В-Г 87 ЕООД, адрес: с. Марица

Получател: В-Г 87 ЕООД, адрес с. Марица

Направление: с. Марица, адрес

Дървесината е собственост на САМОКОВ с адрес гр. Самоков

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 1.04 м³ и общ обем 1.04 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.96 м³ и общ обем 0.96 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 1.6 м³ и общ обем 1.6 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.8 м³ и общ обем 0.8 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.8 м³ и общ обем 0.8 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.4 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.8 м³ и общ обем 0.8 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.62 м³ и общ обем 0.62 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.26 м³ и общ обем 0.26 м³