Преглед на билет/камион
Добавен от:
Тошко Гюров
Геолокация:
41.67165166666667,23.00007666666667
Рег.номер:
E7894AM
Номер на ремарке:
OOOO
Последна редакция:
24/01/2022 14:07
Дата/Час:
24/01/2022 13:00
Обем:
11.68 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 11624/00019/24012022/125946-Y4W386F
Издаден на 24.01.2022 в 13:00:46 часа на територията на ДГС Струмяни, координати: Ширина: 41.67165166666667, Дължина: 23.00007666666667, издаден от Тошко Гюров

Шофьор: Иванов МПС №: Е7894АМ, ремарке №: ОООО

Позволително за сеч №: 647617/11.01.2022, отдел №: 68 ж

Купувач: МУЛТИТРУП ООД, адрес: гр. Петрич

Получател: МУЛТИТРУП ООД, адрес гр. Петрич

Направление: гр. Петрич, адрес

Дървесината е собственост на МУЛТИТРУП ООД, ЕИК: 101014071 с адрес гр. Петрич

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.27 м³ и общ обем 0.27 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.24 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.27 м³ и общ обем 0.27 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.29 м³ и общ обем 0.29 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.19 м³ и общ обем 0.19 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.27 м³ и общ обем 0.27 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 6, дървесен вид: Бук с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 6.84 м³ и общ обем 6.84 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.19 м³ и общ обем 0.19 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.4 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.33 м³ и общ обем 0.33 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.35 м³ и общ обем 0.35 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: Бук с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.24 м³