Преглед на билет/камион
Добавен от:
Петър Чиширов
Геолокация:
42.397513333333336,24.032436666666666
Рег.номер:
PA5144BB
Номер на ремарке:
Последна редакция:
07/06/2022 12:10
Дата/Час:
24/01/2022 13:04
Обем:
6.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 6307/00069/24012022/130357-ZE44D06
Издаден на 24.01.2022 в 13:04:58 часа на територията на ДГС Ихтиман, координати: Ширина: 42.397513333333336, Дължина: 24.032436666666666, издаден от Петър Чиширов

Шофьор: Лазов МПС №: РА5144ВВ

Позволително за сеч №: 643290/05.01.2022, отдел №: 284 ц2

Купувач: "Експрес 79" ЕООД, адрес: гр. Ихтиман

Получател: ТИР станция, адрес None

Направление: с. Мухово, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Ихтиман, ЕИК: 2016275060348 с адрес гр. Ихтиман добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 6 м³ и общ обем 6.0 м³