Преглед на билет/камион
Добавен от:
Николай Илиев
Геолокация:
42.511085,23.75842
Рег.номер:
CO1888CK
Номер на ремарке:
E5242EA
Последна редакция:
24/01/2022 14:06
Дата/Час:
24/01/2022 13:08
Обем:
22.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6302/00060/24012022/130110-C76E735
Издаден на 24.01.2022 в 13:08:10 часа на територията на ДГС Ихтиман, координати: Ширина: 42.511085, Дължина: 23.75842, издаден от Николай Илиев

Шофьор: Димитров МПС №: СО1888СК, ремарке №: Е5242ЕА

Превозни билети: №: B5EDHAF,5762BID,AD4M406/, отдел №: None None

Купувач: "Експрес 79" ЕООД, адрес: гр. Ихтиман

Получател: ИМПЕРИЯ-2004 ЕООД, адрес гр. София

Направление: гр. София, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Ихтиман, ЕИК: 2016275060348 с адрес гр. Ихтиман

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 8.25 м³ и общ обем 8.25 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 8.25 м³ и общ обем 8.25 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 5.5 м³ и общ обем 5.5 м³