Преглед на билет/камион
Добавен от:
Мирослав Кънев
Геолокация:
42.60578666666667,23.959143333333333
Рег.номер:
EB8509AT
Номер на ремарке:
Последна редакция:
07/06/2022 12:10
Дата/Час:
24/01/2022 13:25
Обем:
4.95 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 6385/00027/24012022/132447-DTF1B57
Издаден на 24.01.2022 в 13:25:43 часа на територията на ДГС Пирдоп, координати: Ширина: 42.60578666666667, Дължина: 23.959143333333333, издаден от Мирослав Кънев

Шофьор: Алексиев МПС №: ЕВ8509АТ

Позволително за сеч №: 644069/05.01.2022, отдел №: 221 о

Купувач: "Геолес България" ООД, адрес: гр. Свиленград

Получател: Алексиев, адрес с. Челопеч

Направление: с. Челопеч, адрес

Дървесината е собственост на Пирдоп с адрес гр. Пирдоп добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 4.95 м³ и общ обем 4.95 м³