Преглед на билет/камион
Добавен от:
Николай Илиев
Геолокация:
42.510976666666664,23.75824
Рег.номер:
CO2203AP
Номер на ремарке:
Последна редакция:
24/01/2022 14:06
Дата/Час:
24/01/2022 13:29
Обем:
8.25 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6302/00062/24012022/132851-BL241BC
Издаден на 24.01.2022 в 13:29:28 часа на територията на ДГС Ихтиман, координати: Ширина: 42.510976666666664, Дължина: 23.75824, издаден от Николай Илиев

Шофьор: Георгиев МПС №: СО2203АР

Позволително за сеч №: 642346/04.01.2022, отдел №: 125 в

Купувач: "Експрес 79" ЕООД, адрес: гр. Ихтиман

Получател: ТИР станция, адрес None

Направление: с. Ръжана, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Ихтиман, ЕИК: 2016275060348 с адрес гр. Ихтиман

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 8.25 м³ и общ обем 8.25 м³