Преглед на билет/камион
Добавен от:
Кирил Стоилов
Геолокация:
42.39770166666667,22.835923333333334
Рег.номер:
PK2773BP
Номер на ремарке:
0
Последна редакция:
24/01/2022 14:06
Дата/Час:
24/01/2022 13:32
Обем:
5.70 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5122/00012/24012022/133200-A2341I9
Издаден на 24.01.2022 в 13:32:22 часа на територията на ДГС Радомир, координати: Ширина: 42.39770166666667, Дължина: 22.835923333333334, издаден от Кирил Стоилов

Шофьор: Илиев МПС №: РК2773ВР, ремарке №: 0

Позволително за сеч №: 646709/10.01.2022, отдел №: 339 в

Купувач: Стоянчеви лес ЕООД, адрес: гр. Перник

Получател: Векси_07 ЕООД, адрес с. Извор

Направление: с. Извор, адрес

Дървесината е собственост на Стоянчеви лес ЕООД, ЕИК: 206008479 с адрес гр. Перник

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 2.4 м³ и общ обем 2.4 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 1.65 м³ и общ обем 1.65 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 1.65 м³ и общ обем 1.65 м³