Преглед на билет/камион
Добавен от:
Анатолий Василиев
Геолокация:
42.427388333333326,22.639959999999995
Рег.номер:
LH6612BC
Номер на ремарке:
KH0873EE
Последна редакция:
24/01/2022 14:06
Дата/Час:
24/01/2022 13:34
Обем:
32.76 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 8964/00055/24012022/133350-P667W46
Издаден на 24.01.2022 в 13:34:17 часа на територията на ДГС Кюстендил, координати: Ширина: 42.427388333333326, Дължина: 22.639959999999995, издаден от Анатолий Василиев

Шофьор: Крумов МПС №: LН6612ВС, ремарке №: КН0873ЕЕ

Позволително за сеч №: 649713/14.01.2022, отдел №: 38 к

Купувач: СУНА - 2 ООД, адрес: гр. Кюстендил

Получател: Монди, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Кюстендил с адрес

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 13, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.07 м³ и общ обем 0.9100000000000001 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 31.85 м³ и общ обем 31.85 м³