Преглед на билет/камион
Добавен от:
Тодор Шарлачки
Геолокация:
42.51114578,23.0119777
Рег.номер:
PK5832BC
Номер на ремарке:
PK0795EH
Последна редакция:
24/01/2022 13:05
Дата/Час:
24/01/2022 12:54
Обем:
30.60 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5402/00056/24012022/125405-EBC5819
Издаден на 24.01.2022 в 12:54:35 часа на територията на ДГС Радомир, координати: Ширина: 42.51114578, Дължина: 23.0119777, издаден от Тодор Шарлачки

Шофьор: Илиев МПС №: РК5832ВС, ремарке №: РК0795ЕН

Протокол за освидетелстване №: 632016/07.01.2022, отдел №: 356 ж

Купувач: „ВИВА-ЛЕС-02” ООД, адрес: гр. Самоков

Получател: "Монди Стамболийски" ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Радомир с адрес гр. Радомир

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 7 м³ и общ обем 7.0 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 10.25 м³ и общ обем 10.25 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 13.35 м³ и общ обем 13.35 м³