Преглед на билет/камион
Добавен от:
Георги Райнов
Геолокация:
42.05614666666667,23.072858333333336
Рег.номер:
CO7863CK
Номер на ремарке:
CO1481EM
Последна редакция:
24/01/2022 13:05
Дата/Час:
24/01/2022 12:59
Обем:
26.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6260/00024/24012022/125851-IH5BDCC
Издаден на 24.01.2022 в 12:59:39 часа на територията на ДГС Рилски манастир, координати: Ширина: 42.05614666666667, Дължина: 23.072858333333336, издаден от Георги Райнов

Шофьор: Стойков МПС №: СО7863СК, ремарке №: СО1481ЕМ

Позволително за сеч №: 643256/05.01.2022, отдел №: 1187 в

Купувач: Дани лес-85Еоод, адрес: гр. Стамболийски

Получател: Ликовци ООД, адрес с. Черниче

Направление: с. Черниче, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Рилски манастир с адрес гр.Рила

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 19.5 м³ и общ обем 19.5 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³