Преглед на билет/камион
Добавен от:
Иван Спасов
Геолокация:
41.56854499999999,23.053455
Рег.номер:
E9104MA
Номер на ремарке:
0000
Последна редакция:
24/01/2022 11:06
Дата/Час:
24/01/2022 10:24
Обем:
7.05 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 11949/00001/24012022/102036-16323D7
Издаден на 24.01.2022 в 10:24:05 часа на територията на ДГС Петрич, координати: Ширина: 41.56854499999999, Дължина: 23.053455, издаден от Иван Спасов

Шофьор: Шаламанов МПС №: Е9104МА, ремарке №: 0000

Превозни билети: №: 41BD8O2/, отдел №: None None

Купувач: "Зорница-Тренков" ООД, адрес: с. Първомай

Получател: 96, адрес гр. Петрич

Направление: гр. Петрич, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Петрич с адрес гр. Петрич

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 10, дървесен вид: Бук с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.6 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 5.68 м³ и общ обем 5.68 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.36 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.16 м³ и общ обем 0.32 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.09 м³