Преглед на билет/камион
Добавен от:
Анатолий Василиев
Геолокация:
42.44552,22.577951666666664
Рег.номер:
CB8205CT
Номер на ремарке:
KH1289EE
Последна редакция:
24/01/2022 11:06
Дата/Час:
24/01/2022 10:36
Обем:
31.47 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 8964/00052/24012022/103624-46C2374
Издаден на 24.01.2022 в 10:36:46 часа на територията на ДГС Кюстендил, координати: Ширина: 42.44552, Дължина: 22.577951666666664, издаден от Анатолий Василиев

Шофьор: Анев МПС №: СВ8205СТ, ремарке №: КН1289ЕЕ

Позволително за сеч №: 644449/06.01.2022, отдел №: 19 ф

Купувач: АНДОНОВ - ПАЛ ЕООД, адрес:

Получател: Монди, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Кюстендил с адрес

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 7, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.07 м³ и общ обем 0.49000000000000005 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 6, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.48 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.5 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 16, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.07 м³ и общ обем 1.12 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 10, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.8 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 28, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 2.8000000000000003 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 11, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.12 м³ и общ обем 1.3199999999999998 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.56 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 4.55 м³ и общ обем 4.55 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 18.85 м³ и общ обем 18.85 м³