Преглед на билет/камион
Добавен от:
Атанас Баталски
Геолокация:
42.04928333333334,22.994888333333332
Рег.номер:
E6641KT
Номер на ремарке:
Последна редакция:
24/01/2022 11:06
Дата/Час:
24/01/2022 10:44
Обем:
8.77 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5220/00040/24012022/104426-27DC3C8
Издаден на 24.01.2022 в 10:44:47 часа на територията на ДГС Благоевград, координати: Ширина: 42.04928333333334, Дължина: 22.994888333333332, издаден от Атанас Баталски

Шофьор: Пандурски МПС №: Е6641КТ

Позволително за сеч №: 644211/05.01.2022, отдел №: 209 щ

Купувач: Ралица Кочова-2006 ЕООД, адрес: гр. Благоевград

Получател: Ралица Кочова-2006 ЕООД, адрес гр. Благоевград

Направление: с. Падеш, адрес

Дървесината е собственост на благоевград с адрес гр. Благоевград

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.4 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.16 м³
  • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 22, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 1.3199999999999998 м³
  • категория: Средна, асортимент: Обли греди, количество: 115, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.04 м³ и общ обем 4.6000000000000005 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 2.29 м³ и общ обем 2.29 м³