Преглед на билет/камион
Добавен от:
Пламен Илиев
Геолокация:
42.557015,22.59253833333333
Рег.номер:
KH3306BX
Номер на ремарке:
KH3311EB
Последна редакция:
24/01/2022 11:06
Дата/Час:
24/01/2022 10:45
Обем:
34.57 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 11154/00029/24012022/104437-9FE49CC
Издаден на 24.01.2022 в 10:45:04 часа на територията на ДГС Кюстендил, координати: Ширина: 42.557015, Дължина: 22.59253833333333, издаден от Пламен Илиев

Шофьор: Миленков МПС №: КН3306ВХ, ремарке №: КН3311ЕВ

Позволително за сеч №: 640041/09.12.2021, отдел №: 701 е

Купувач: ЮА БУЛФОР ЕООД, адрес: с. Слокощица

Получател: Монди, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Кюстендил с адрес

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.12 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 11.7 м³ и общ обем 11.7 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 9.75 м³ и общ обем 9.75 м³