Преглед на билет/камион
Добавен от:
Пламен Илиев
Геолокация:
42.45315833333334,22.641126666666665
Рег.номер:
E7351BM
Номер на ремарке:
E7855EA
Последна редакция:
24/01/2022 11:06
Дата/Час:
24/01/2022 09:57
Обем:
29.75 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 11154/00028/24012022/095712-9604EAE
Издаден на 24.01.2022 в 09:57:33 часа на територията на ДГС Кюстендил, координати: Ширина: 42.45315833333334, Дължина: 22.641126666666665, издаден от Пламен Илиев

Шофьор: Стоянов МПС №: Е7351ВМ, ремарке №: Е7855ЕА

Позволително за сеч №: 645214/07.01.2022, отдел №: 774 з

Купувач: МУЛТИГОР ООД, адрес: обл. Кюстендил

Получател: Монди, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Кюстендил с адрес

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 26, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 1.56 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 18, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.08 м³ и общ обем 1.44 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 14.95 м³ и общ обем 14.95 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 11.7 м³ и общ обем 11.7 м³