Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ивайло Цветанов
Геолокация:
42.91590666666666,22.864201666666666
Рег.номер:
CO4052BM
Номер на ремарке:
PK0828EH
Последна редакция:
23/01/2022 18:06
Дата/Час:
23/01/2022 17:16
Обем:
34.45 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6000/00009/23012022/171538-2A66737
Издаден на 23.01.2022 в 17:16:45 часа на територията на ДГС Сливница, координати: Ширина: 42.91590666666666, Дължина: 22.864201666666666, издаден от Ивайло Цветанов

Шофьор: Георгиев МПС №: СО4052ВМ, ремарке №: РК0828ЕН

Позволително за сеч №: 642731/04.01.2022, отдел №: 85 з1

Купувач: Граово Транс Лес ЕООД, адрес: гр. Брезник

Получател: МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на Граово Транс Лес ЕООД, ЕИК: 20502622 с адрес гр. Брезник

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 1.3 м³ и общ обем 1.3 м³
  • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 1.3 м³ и общ обем 1.3 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 26.65 м³ и общ обем 26.65 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 5.2 м³ и общ обем 5.2 м³