Преглед на билет/камион
Добавен от:
Мирослав Любенов
Геолокация:
42.21562333333333,22.840063333333333
Рег.номер:
KH3298BT
Номер на ремарке:
Последна редакция:
23/01/2022 18:06
Дата/Час:
23/01/2022 17:30
Обем:
9.40 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 10179/00040/23012022/172534-D24LO32
Издаден на 23.01.2022 в 17:30:33 часа на територията на ДГС Невестино, координати: Ширина: 42.21562333333333, Дължина: 22.840063333333333, издаден от Мирослав Любенов

Шофьор: Евтимов МПС №: КН3298ВТ

Позволително за сеч №: 640797/30.12.2021, отдел №: 191 х

Купувач: МУЛТИГОР ООД, адрес: обл. Кюстендил

Получател: МУЛТИГОР ООД, адрес с. Друмохар

Направление: с. Друмохар, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Невестино с адрес с.Невестино

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.13 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.33 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.44 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.44 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.11 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 1.0 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.39 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.14 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.33 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.11 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.13 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.6000000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.44 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.13 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.14 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.22 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 2.48 м³ и общ обем 2.48 м³