Преглед на билет/камион
Добавен от:
Илия Илиев
Геолокация:
42.707558455734834,23.89320935329232
Рег.номер:
CO6510AC
Номер на ремарке:
Последна редакция:
23/01/2022 18:05
Дата/Час:
23/01/2022 17:34
Обем:
12.05 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 4930/00093/23012022/173332-4X2DDF1
Издаден на 23.01.2022 в 17:34:32 часа на територията на ДГС Пирдоп, координати: Ширина: 42.707558455734834, Дължина: 23.89320935329232, издаден от Илия Илиев

Шофьор: Беличански МПС №: СО6510АС

Превозни билети: №: 698VGFC,2F76DDE/, отдел №: None None

Купувач: "Магор"ЕООД, адрес: обл. София

Получател: Инт Екстрейд ЕООД, адрес гр. Ихтиман

Направление: гр. Ихтиман, адрес

Дървесината е собственост на Магор ЕООД, ЕИК: 206630958 с адрес с. Огняново

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 6 м³ и общ обем 6.0 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 5.5 м³ и общ обем 5.5 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³