Преглед на билет/камион
Добавен от:
Радослав Миленов
Геолокация:
42.383623333333325,22.796048333333335
Рег.номер:
KH4406BX
Номер на ремарке:
KH1594EE
Последна редакция:
14/01/2022 19:04
Дата/Час:
14/01/2022 18:26
Обем:
22.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 12930/00022/14012022/182529-DFD7862
Издаден на 14.01.2022 в 18:26:20 часа на територията на ДГС Кюстендил, координати: Ширина: 42.383623333333325, Дължина: 22.796048333333335, издаден от Радослав Миленов

Шофьор: Бончев МПС №: КН4406ВХ, ремарке №: КН1594ЕЕ

Позволително за сеч №: 645001/06.01.2022, отдел №: 827 р

Купувач: БОДУРОВ ЕООД, адрес: гр. Кюстендил

Получател: Стамболийски, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Кюстендил с адрес

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 13 м³ и общ обем 13.0 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3 м³ и общ обем 3.0 м³