Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ивайло Лещански
Геолокация:
42.056194999999995,23.072869999999998
Рег.номер:
E6655MA
Номер на ремарке:
E3702EA
Последна редакция:
14/01/2022 18:05
Дата/Час:
14/01/2022 17:00
Обем:
28.20 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6266/00022/14012022/165952-JCI4BC4
Издаден на 14.01.2022 в 17:00:34 часа на територията на ДГС Рилски манастир, координати: Ширина: 42.056194999999995, Дължина: 23.072869999999998, издаден от Ивайло Лещански

Шофьор: Цветков МПС №: Е6655МА, ремарке №: Е3702ЕА

Позволително за сеч №: 640930/31.12.2021, отдел №: 1187 е

Купувач: "Вива -лес -02 "ООД, адрес: гр. Самоков

Получател: Пирин Паллет ЕООД, адрес гр. Разлог

Направление: гр. Разлог, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Рилски манастир с адрес гр.Рила

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 28.2 м³ и общ обем 28.2 м³