Преглед на билет/камион
Добавен от:
Цветомир Костадинов
Геолокация:
42.21259499999999,22.783231666666666
Рег.номер:
CB8189PT
Номер на ремарке:
KH3473EB
Последна редакция:
14/01/2022 18:05
Дата/Час:
14/01/2022 17:08
Обем:
12.25 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5994/00019/14012022/165152-49V8097
Издаден на 14.01.2022 в 17:08:49 часа на територията на ДГС Невестино, координати: Ширина: 42.21259499999999, Дължина: 22.783231666666666, издаден от Цветомир Костадинов

Шофьор: Григоров МПС №: СВ8189РТ, ремарке №: КН3473ЕВ

Позволително за сеч №: 643708/05.01.2022, отдел №: 203 я

Купувач: МЕЧО 06 ЕООД, адрес: с. Невестино

Получател: МУЛТИГОР ООД, адрес с. Друмохар

Направление: с. Друмохар, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Невестино с адрес с.Невестино

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 3.25 м³ и общ обем 3.25 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 9 м³ и общ обем 9.0 м³