Преглед на билет/камион
Добавен от:
Иван Благоев
Геолокация:
42.48076666666666,23.39506333333333
Рег.номер:
CO9704CX
Номер на ремарке:
Последна редакция:
14/01/2022 18:05
Дата/Час:
14/01/2022 17:19
Обем:
14.15 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 7390/00005/14012022/171910-9AY65C5
Издаден на 14.01.2022 в 17:19:31 часа на територията на ДГС Самоков, координати: Ширина: 42.48076666666666, Дължина: 23.39506333333333, издаден от Иван Благоев

Шофьор: Петров МПС №: СО9704СХ

Позволително за сеч №: 645176/07.01.2022, отдел №: 415 д

Купувач: КРУП ИНВЕСТ 4 ООД, адрес: с. Белчин

Получател: КРУП ИНВЕСТ 4 ООД, адрес с. Белчин

Направление: с. Белчин, адрес

Дървесината е собственост на САМОКОВ с адрес гр. Самоков

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 1.4 м³ и общ обем 1.4 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 9.75 м³ и общ обем 9.75 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3 м³ и общ обем 3.0 м³