Преглед на билет/камион
Добавен от:
Цветомир Костадинов
Геолокация:
42.212565,22.783215000000002
Рег.номер:
CB8189PT
Номер на ремарке:
KH3473EB
Последна редакция:
14/01/2022 18:04
Дата/Час:
14/01/2022 17:22
Обем:
23.19 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5994/00020/14012022/171702-61E6FC1
Издаден на 14.01.2022 в 17:22:55 часа на територията на ДГС Невестино, координати: Ширина: 42.212565, Дължина: 22.783215000000002, издаден от Цветомир Костадинов

Шофьор: Григоров МПС №: СВ8189РТ, ремарке №: КН3473ЕВ

Позволително за сеч №: 643706/05.01.2022, отдел №: 203 с

Купувач: МЕЧО 06 ЕООД, адрес: с. Невестино

Получател: МУЛТИГОР ООД, адрес с. Друмохар

Направление: с. Друмохар, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Невестино с адрес с.Невестино

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.07 м³ и общ обем 0.14 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.06 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.1 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.09 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.05 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.05 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 16.2 м³ и общ обем 16.2 м³