Преглед на билет/камион
Добавен от:
Кирил Стоилов
Геолокация:
42.397659999999995,22.835984999999997
Рег.номер:
E9027KB
Номер на ремарке:
E3012EE
Последна редакция:
14/01/2022 18:04
Дата/Час:
14/01/2022 17:25
Обем:
22.30 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5122/00002/14012022/172526-O1J14B7
Издаден на 14.01.2022 в 17:25:45 часа на територията на ДГС Радомир, координати: Ширина: 42.397659999999995, Дължина: 22.835984999999997, издаден от Кирил Стоилов

Шофьор: Чонков МПС №: Е9027КВ, ремарке №: Е3012ЕЕ

Позволително за сеч №: 646709/10.01.2022, отдел №: 339 в

Купувач: Стоянчеви лес ЕООД, адрес: гр. Перник

Получател: транс логистиг 97ЕООД, адрес гр. Благоевград

Направление: гр. Благоевград, адрес

Дървесината е собственост на Стоянчеви лес ЕООД, ЕИК: 206008479 с адрес гр. Перник

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 3.6 м³ и общ обем 3.6 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 18.7 м³ и общ обем 18.7 м³