Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ивайло Лещански
Геолокация:
42.137725,22.964048333333334
Рег.номер:
KH9237BP
Номер на ремарке:
Последна редакция:
14/01/2022 18:04
Дата/Час:
14/01/2022 17:33
Обем:
10.80 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6266/00023/14012022/173209-C4B90V4
Издаден на 14.01.2022 в 17:33:13 часа на територията на ДГС Рилски манастир, координати: Ширина: 42.137725, Дължина: 22.964048333333334, издаден от Ивайло Лещански

Шофьор: Л.Ангелов МПС №: КН9237ВР

Позволително за сеч №: 640791/30.12.2021, отдел №: 1294 к

Купувач: Палети л ЕООД, адрес: обл. Кюстендил

Получател: еоод, адрес гр. Дупница

Направление: с. Мурсалево, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Рилски манастир с адрес гр.Рила

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 10.8 м³ и общ обем 10.8 м³