Преглед на билет/камион
Добавен от:
Радослав Живков
Геолокация:
42.77112833333334,22.796090000000003
Рег.номер:
PK8643BP
Номер на ремарке:
PK2296EE
Последна редакция:
14/01/2022 18:04
Дата/Час:
14/01/2022 17:40
Обем:
29.90 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 12699/00020/14012022/173859-0OU993E
Издаден на 14.01.2022 в 17:40:27 часа на територията на ДГС Брезник, координати: Ширина: 42.77112833333334, Дължина: 22.796090000000003, издаден от Радослав Живков

Шофьор: Златков МПС №: РК8643ВР, ремарке №: РК2296ЕЕ

Позволително за сеч №: 642919/04.01.2022, отдел №: 33 б

Купувач: АКСИ ЕООД, адрес: обл. Перник

Получател: МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Брезник с адрес гр. Брезник

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 29.9 м³ и общ обем 29.9 м³