Преглед на билет/камион
Добавен от:
Тодор Шарлачки
Геолокация:
42.50089741,23.06504405
Рег.номер:
PK8414AX
Номер на ремарке:
PK0457EH
Последна редакция:
14/01/2022 18:04
Дата/Час:
14/01/2022 17:45
Обем:
34.16 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5402/00028/14012022/174505-EED5X3K
Издаден на 14.01.2022 в 17:45:53 часа на територията на ДГС Радомир, координати: Ширина: 42.50089741, Дължина: 23.06504405, издаден от Тодор Шарлачки

Шофьор: Асенов МПС №: РК8414АХ, ремарке №: РК0457ЕН

Позволително за сеч №: 646912/10.01.2022, отдел №: 175 г

Купувач: "БУБИ 2" ЕООД, адрес: с. Драгичево

Получател: "Монди Стамболийски" ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Радомир с адрес гр. Радомир

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 20, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.03 м³ и общ обем 0.6 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 19, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.76 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 10 м³ и общ обем 10.0 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 7.8 м³ и общ обем 7.8 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 15 м³ и общ обем 15.0 м³