Преглед на билет/камион
Добавен от:
Радослав Живков
Геолокация:
42.77171666666666,22.795271666666668
Рег.номер:
CO4052BP
Номер на ремарке:
PK0828EH
Последна редакция:
14/01/2022 18:04
Дата/Час:
14/01/2022 17:49
Обем:
27.63 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 12699/00021/14012022/174606-75CWV41
Издаден на 14.01.2022 в 17:49:07 часа на територията на ДГС Брезник, координати: Ширина: 42.77171666666666, Дължина: 22.795271666666668, издаден от Радослав Живков

Шофьор: Георгиев МПС №: СО4052ВР, ремарке №: РК0828ЕН

Позволително за сеч №: 640591/29.12.2021, отдел №: 33 у

Купувач: Граово Транс Лес ЕООД, адрес: обл. Перник

Получател: Граово Транс Лес ЕООД, адрес гр. Брезник

Направление: гр. Брезник, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Брезник с адрес гр. Брезник

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 11, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.09 м³ и общ обем 0.99 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.8400000000000001 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 25.8 м³ и общ обем 25.8 м³