Преглед на билет/камион
Добавен от:
Мони Стоянов
Геолокация:
42.620175,23.763751666666668
Рег.номер:
CO7178BK
Номер на ремарке:
Последна редакция:
14/01/2022 18:04
Дата/Час:
14/01/2022 17:56
Обем:
7.70 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 12836/00003/14012022/175533-8L7H2ID
Издаден на 14.01.2022 в 17:56:44 часа на територията на ДГС Елин Пелин, координати: Ширина: 42.620175, Дължина: 23.763751666666668, издаден от Мони Стоянов

Шофьор: Цветанов МПС №: СО7178ВК

Позволително за сеч №: 644338/05.01.2022, отдел №: 298 д

Купувач: ГЕМА ТРЕЙД ООД, адрес: обл. София

Получател: ГЕМА ТРЕЙД ООД, адрес с. Лесново

Направление: с. Лесново, адрес

Дървесината е собственост на ГЕМА ТРЕЙД ООД, ЕИК: 175049311 с адрес с. Караполци

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 1.65 м³ и общ обем 1.65 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 6.05 м³ и общ обем 6.05 м³