Преглед на билет/камион
Добавен от:
Йотко Дойнов
Геолокация:
42.94803579999999,24.198891316666664
Рег.номер:
OB6994BM
Номер на ремарке:
Последна редакция:
14/01/2022 17:05
Дата/Час:
14/01/2022 16:18
Обем:
6.60 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 11018/00011/14012022/161747-I076BFG
Издаден на 14.01.2022 в 16:18:06 часа на територията на ДГС Тетевен, координати: Ширина: 42.94803579999999, Дължина: 24.198891316666664, издаден от Йотко Дойнов

Шофьор: Пехливанов МПС №: ОВ6994ВМ

Протокол за освидетелстване №: 627748/05.01.2022, отдел №: 59 щ

Купувач: ДЕНИ-КАЛИ ЕООД, адрес: с. Бабинци

Получател: ЕТ.Нйколаи Пехливанов, адрес с. Гложене

Направление: с. Гложене, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Тетевен с адрес гр. Тетевен

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 6.6 м³ и общ обем 6.6 м³