Преглед на билет/камион
Добавен от:
Александър Дунчев
Геолокация:
42.6833,23.3167
Рег.номер:
CH4915AM
Номер на ремарке:
CH4428EE
Последна редакция:
19/01/2021 10:04
Дата/Час:
14/01/2021 09:15
Обем:
26.03 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 4807/00775/10122020/163841-CMLPXSN
Издаден на 10.12.2020 в 16:41:21 часа на територията на ДГС Твърдица, координати: Ширина: 42.67761666666667, Дължина: 26.035849999999996, издаден от Стоян Сотиров

Шофьор: Славов МПС №: СН4915АМ, ремарке №: СН4428ЕЕ

Превозни билети: №: 7KYR76M,X549KPA,GWN13GC/, отдел №: None None

Купувач: Форест Груп ЕООД, адрес:

Получател: Медбио фарма ООД, адрес с. Железница

Направление: с. Железница, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Твърдица с адрес гр. Твърдица

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.58 м³ и общ обем 0.58 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.46 м³ и общ обем 0.46 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.46 м³ и общ обем 0.46 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.41 м³ и общ обем 0.41 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.57 м³ и общ обем 0.57 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.61 м³ и общ обем 0.61 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.69 м³ и общ обем 0.69 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.46 м³ и общ обем 0.46 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.54 м³ и общ обем 0.54 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.44 м³ и общ обем 0.44 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.44 м³ и общ обем 0.44 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.74 м³ и общ обем 0.74 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 1.09 м³ и общ обем 1.09 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.72 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.55 м³ и общ обем 1.1 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Бук с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.66 м³ и общ обем 0.66 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.85 м³ и общ обем 0.85 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.88 м³ и общ обем 0.88 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.64 м³ и общ обем 0.64 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.52 м³ и общ обем 0.52 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.67 м³ и общ обем 0.67 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.83 м³ и общ обем 0.83 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.4 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.41 м³ и общ обем 0.41 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.58 м³ и общ обем 0.58 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.43 м³ и общ обем 0.43 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.66 м³ и общ обем 0.66 м³