Преглед на билет/камион
Добавен от:
Александър Кроснев
Геолокация:
42.332658599999995,23.5609343
Рег.номер:
PA9914KH
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
11/01/2021 15:55
Дата/Час:
11/01/2021 15:54
Обем:
15.82 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6599/00173/15122020/135039-SFGL2RA
Издаден на 15.12.2020 в 13:51:13 часа на територията на ДГС Самоков, координати: Ширина: 42.26039166666666, Дължина: 23.566586666666662, издаден от Николай Стайков

Шофьор: Милушев МПС №: РА9914КН

Позволително за сеч №: 559826/04.06.2020, отдел №: 659 ж1

Купувач: "Пириев лес"ЕООД, адрес: с. Доспей

Получател: „РОДОПА ФОРЕСТ"ЕООД, адрес гр. Самоков

Направление: гр. Самоков, адрес

Дървесината е собственост на Самоков с адрес гр. Самоков

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.82 м³ и общ обем 0.82 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 1.09 м³ и общ обем 1.09 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.82 м³ и общ обем 0.82 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.61 м³ и общ обем 0.61 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.58 м³ и общ обем 0.58 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.72 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.79 м³ и общ обем 0.79 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.72 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Смърч с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.96 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Смърч с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.76 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: Смърч с обем: 0.34 м³ и общ обем 1.02 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.72 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Смърч с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.96 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.61 м³ и общ обем 0.61 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.64 м³ и общ обем 0.64 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: Смърч с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.9 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Ела с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.56 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Ела с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 3, дървесен вид: Смърч с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.39 м³