Преглед на билет/камион
Добавен от:
Марин Титиреков
Геолокация:
42.55069833333334,23.847236666666664
Рег.номер:
CB3096AA
Номер на ремарке:
C0272EC
Последна редакция:
02/11/2021 16:32
Дата/Час:
02/11/2021 15:33
Обем:
20.35 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5956/00451/02112021/153307-24DCD22
Издаден на 02.11.2021 в 15:33:54 часа на територията на ДЛС Арамлиец, координати: Ширина: 42.55069833333334, Дължина: 23.847236666666664, издаден от Марин Титиреков

Шофьор: иванов МПС №: СВ3096АА, ремарке №: С0272ЕС

Позволително за сеч №: 617850/28.06.2021, отдел №: 1156 а

Купувач: "Еледжик-99" ЕАД, адрес: гр. Ихтиман

Получател: 13еод, адрес с. Кулата

Направление: с. Кулата, адрес

Дървесината е собственост на Еледжик-99 ЕАД, ЕИК: 130009198 с адрес гр. Ихтиман

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 20.35 м³ и общ обем 20.35 м³