Преглед на билет/камион
Добавен от:
Александър Дунчев
Геолокация:
42,23
Рег.номер:
X4696KB
Номер на ремарке:
X0505EM
Последна редакция:
19/01/2021 10:11
Дата/Час:
09/12/2020 11:30
Обем:
30.56 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5305/00060/08122020/095847-GL1U8WI
Издаден на 08.12.2020 в 09:59:46 часа на територията на ДГС Маджарово, координати: Ширина: 41.927865000000004, Дължина: 25.93460333333333, издаден от Димитър Димитров

Шофьор: димитров МПС №: Х4696КВ, ремарке №: Х0505ЕМ

Позволително за сеч №: 566710/16.07.2020, отдел №: 121 ж

Купувач: удост.360, адрес:

Получател: АД, адрес гр. Троян

Направление: гр. Троян, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Маджарово с адрес гр. Маджарово

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 10, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.19 м³ и общ обем 1.9 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 13, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.2 м³ и общ обем 2.6 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 6, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.21 м³ и общ обем 1.26 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 9, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.23 м³ и общ обем 2.0700000000000003 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 2, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.24 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 4, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.25 м³ и общ обем 1.0 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.27 м³ и общ обем 0.81 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.31 м³ и общ обем 0.9299999999999999 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 3, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.35 м³ и общ обем 1.0499999999999998 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.4 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 12, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.1 м³ и общ обем 1.2000000000000002 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 10, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.11 м³ и общ обем 1.1 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 10, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.12 м³ и общ обем 1.2 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 12, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.13 м³ и общ обем 1.56 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 13, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.14 м³ и общ обем 1.8200000000000003 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 13, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.15 м³ и общ обем 1.95 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 11, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.17 м³ и общ обем 1.87 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 7, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.18 м³ и общ обем 1.26 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.6000000000000001 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.11 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.72 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.39 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.8400000000000001 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 4, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.6 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.19 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.6900000000000001 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.24 м³ и общ обем 0.24 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: тп I-214 с обем: 0.27 м³ и общ обем 0.27 м³