Преглед на билет/камион
Добавен от:
Тодор Шулев
Геолокация:
41.87722999999999,23.835125
Рег.номер:
PA1580KK
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:12
Обем:
3.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 12046/00063/25092022/111114-5A27FVE
Издаден на 25.09.2022 в 11:12:04 часа на територията на ДЛС Чепино, координати: Ширина: 41.87722999999999, Дължина: 23.835125, издаден от Тодор Шулев

Шофьор: Малчев МПС №: РА1580КК

Позволително за сеч №: 683792/30.08.2022, отдел №: 119 е

Купувач: Есев, адрес: с. Драгиново

Получател: Есев, адрес с. Драгиново

Направление: с. Драгиново, адрес

Дървесината е собственост на ДЛС Чепино с адрес гр. Велинград добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.6 м³ и общ обем 0.6 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 2.4 м³ и общ обем 2.4 м³