Преглед на билет/камион
Добавен от:
Красимир Петков
Геолокация:
43.35656666666667,23.739883333333335
Рег.номер:
BP6416CX
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:12
Обем:
1.65 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 7795/00314/25092022/111205-B47AO63
Издаден на 25.09.2022 в 11:12:10 часа на територията на ДГС Враца, координати: Ширина: 43.35656666666667, Дължина: 23.739883333333335, издаден от Красимир Петков

Шофьор: Цветанов МПС №: ВР6416СХ

Позволително за сеч №: 676298/22.07.2022, отдел №: 222 б

Купувач: Петров, адрес:

Получател: Петров, адрес

Направление: с. Мало Пещене, адрес

Дървесината е собственост на СЗДП ДП ТП ДГС - ВРАЦА, ЕИК: 2016174760157 с адрес гр. Враца добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ: 54482.60.25

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 1.65 м³ и общ обем 1.65 м³