Преглед на билет/камион
Добавен от:
Здравко Чолаков
Геолокация:
41.2741409,25.40113435
Рег.номер:
K8975BK
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:12
Обем:
13.23 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 10363/00109/25092022/111108-322WF45
Издаден на 25.09.2022 в 11:12:38 часа на територията на ДГС Кирково, координати: Ширина: 41.2741409, Дължина: 25.40113435, издаден от Здравко Чолаков

Шофьор: Йосифов МПС №: К8975ВК

Позволително за сеч №: 665978/09.05.2022, отдел №: 267 и

Купувач: ЛЕЯ ПЛЮС ООД, адрес: с. Чорбаджийско

Получател: ЛЕЯ ПЛЮС ООД, адрес с. Чорбаджийско

Направление: с. Чорбаджийско, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Кирково с адрес с. Чакаларово добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.08 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.08 м³ и общ обем 0.08 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.07 м³ и общ обем 0.07 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 12.9 м³ и общ обем 12.9 м³