Преглед на билет/камион
Добавен от:
Фикрет Исмаилов
Геолокация:
43.17079246044159,26.249411702156067
Рег.номер:
CH9093KK
Номер на ремарке:
T4873EE
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:12
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 12629/00109/25092022/111223-41X05A4
Издаден на 25.09.2022 в 11:12:39 часа на територията на Община Антоново, координати: Ширина: 43.17079246044159, Дължина: 26.249411702156067, издаден от Фикрет Исмаилов

Шофьор: ЕФТИМОВ МПС №: СН9093КК, ремарке №: Т4873ЕЕ

Разрешително за сеч: №: 900 /13.09.2022:2022-09-25/, отдел №: None None

Купувач: Стойна Сарсакова ЕООД, адрес: гр. Велико Търново

Получател: ИСМАИЛОВ, адрес с. Трескавец

Направление: с. Трескавец, адрес

Дървесината е собственост на Община Антоново с адрес добита от None

Имот/ЕКАТТЕ: 25.18

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 5.5 м³ и общ обем 5.5 м³