Преглед на билет/камион
Добавен от:
Христина Костадинова
Геолокация:
42.872704999999996,25.426865
Рег.номер:
EB8431AP
Номер на ремарке:
EB1106EA
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:12
Обем:
1.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 9801/00015/25092022/111210-77YT703
Издаден на 25.09.2022 в 11:12:40 часа на територията на Община Габрово, координати: Ширина: 42.872704999999996, Дължина: 25.426865, издаден от Христина Костадинова

Шофьор: Друмев МПС №: ЕВ8431АР, ремарке №: ЕВ1106ЕА

Разрешително за сеч: №: 06:2022-04-04/, отдел №: None None

Купувач: Йорданов, адрес: с. Боженците

Получател: Йорданов, адрес с. Боженците

Направление: с. Боженците, адрес

Дървесината е собственост на Йорданов с адрес с. Боженците добита от None

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Акация с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Круша с обем: 0.5 м³ и общ обем 0.5 м³