Преглед на билет/камион
Добавен от:
Галин Георгиев
Геолокация:
43.60130593,22.64359664
Рег.номер:
BH3170AK
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:13
Обем:
2.68 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 10638/00295/25092022/111108-A7W80JE
Издаден на 25.09.2022 в 11:13:06 часа на територията на ДГС Белоградчик, координати: Ширина: 43.60130593, Дължина: 22.64359664, издаден от Галин Георгиев

Шофьор: Венелинов МПС №: ВН3170АК

Позволително за сеч №: 684475/01.09.2022, отдел №: 274 ч5

Купувач: Вегас ЕООД, адрес: гр. Белоградчик

Получател: CNP1710805163191, адрес гр. Видин

Направление: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, адрес Румъния

Дървесината е собственост на Белоградчик с адрес гр. Белоградчик добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ: 81459.101.23

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 2.4 м³ и общ обем 2.4 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³