Преглед на билет/камион
Добавен от:
Искър Иванов
Геолокация:
41.48664641,24.97918544
Рег.номер:
CA0169MC
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:14
Обем:
2.30 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 6931/00172/25092022/111357-53CAC37
Издаден на 25.09.2022 в 11:14:18 часа на територията на ДГС Златоград, координати: Ширина: 41.48664641, Дължина: 24.97918544, издаден от Искър Иванов

Шофьор: Карипов МПС №: СА0169МС

Позволително за сеч №: 658006/01.03.2022, отдел №: 363 к

Купувач: Хорозова, адрес:

Получател: Хорозова, адрес гр. Мадан

Направление: гр. Мадан, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Златоград, ЕИК: 2016195800370 с адрес гр. Златоград добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 1.2 м³ и общ обем 1.2 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 1.1 м³ и общ обем 1.1 м³