Преглед на билет/камион
Добавен от:
Генчо Генчев
Геолокация:
42.59321,24.660548333333335
Рег.номер:
PB8189BA
Номер на ремарке:
0000
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:14
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 5150/00104/25092022/111354-447E752
Издаден на 25.09.2022 в 11:14:53 часа на територията на ДГС Карлово, координати: Ширина: 42.59321, Дължина: 24.660548333333335, издаден от Генчо Генчев

Шофьор: Начев МПС №: РВ8189ВА, ремарке №: 0000

Позволително за сеч №: 686650/13.09.2022, отдел №: 136 в

Купувач: АГРОЛЕС МТМ ЕООД, адрес: с. Климент

Получател: АГРОЛЕС МТМ ЕООД, адрес с. Климент

Направление: с. Климент, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Карлово с адрес гр. Карлово добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Зимен дъб с обем: 5.5 м³ и общ обем 5.5 м³