Преглед на билет/камион
Добавен от:
Васил Пешев
Геолокация:
42.851684999999996,23.77810833333333
Рег.номер:
CO6209BM
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:08
Обем:
3.85 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 5552/00697/25092022/110758-P47B9AG
Издаден на 25.09.2022 в 11:08:02 часа на територията на ДЛС Витиня, координати: Ширина: 42.851684999999996, Дължина: 23.77810833333333, издаден от Васил Пешев

Шофьор: Иванов МПС №: СО6209ВМ

Позволително за сеч №: 687513/16.09.2022, отдел №: 10 е

Купувач: цацов, адрес:

Получател: цацов, адрес с. Врачеш

Направление: с. Врачеш, адрес

Дървесината е собственост на ДЛС Витиня с адрес гр. Ботевград добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 3.85 м³ и общ обем 3.85 м³