Преглед на билет/камион
Добавен от:
Георги Димитров
Геолокация:
43.48056666666666,27.186501666666665
Рег.номер:
H4516BC
Номер на ремарке:
Последна редакция:
25/09/2022 11:20
Дата/Час:
25/09/2022 11:08
Обем:
3.00 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)

Карта на билети https://pbmap.uzdp.bg/


Билет №: 5149/00116/25092022/110828-ZAE8150
Издаден на 25.09.2022 в 11:08:54 часа на територията на ДГС Нови пазар, координати: Ширина: 43.48056666666666, Дължина: 27.186501666666665, издаден от Георги Димитров

Шофьор: Мехмед МПС №: Н4516ВС

Позволително за сеч №: 667599/20.05.2022, отдел №: 290 в

Купувач: Петков, адрес:

Получател: Петков, адрес с. Жилино

Направление: с. Жилино, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Нови пазар с адрес гр. Нови пазар добита от Държавни горски територии

Имот/ЕКАТТЕ:

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 3 м³ и общ обем 3.0 м³